از طریق راه‌های زیر می توانید با من تماس بگیرید.

ایمیل: rostami381 [at] yahoo.com

ID تلگرام: @Rostami381